Avløpsåpner

AvløpsåpnerLøser opp fettavleiringer, såperester i avløpsledninger, sluk, oppvaskbenker, toaletter o.l. Omdanner fett til flytende væske. Inneholder bl.a. natriumhydroksid og kaliumhydroksid. Tåler å fryse. Tines enkelt opp igjen. 1 liters flaske.

BRUK PÅKREVET PERSONLIG VERNEUTSTYR. Se etikett på flasken.

NRF nr. 9805426

Last ned sikkerhetsdatablad her (PDF).